بخش علوم و فناوری

تعداد بازدید:۱۰۳۵

به لحاظ نقش موزه به عنوان رسانه ای آموزشی فعال و رابطی فعال بین علم و عمل ایجاد بخش علوم و تکنولوژی به عنوان مکانی برای نمایش توانایی های علمی و آموزشی، سیر تحول علوم مختلف، نمایش اشیاء و آثار علمی مربوط به گذشته و حال جهت کمک به پرورش خلاقیت و تفکر در بازیدکنندگان و همچنین ارتباط تعاملی بیشتر با مخاطبان ایجاد گردیده است. 

هدف نهایی موزه کمک به ایجاد زمینه های  پژوهش و تحقیق در علوم مختلف، خلاقیت و نوآوری است.