بخش جانورشناسی

تعداد بازدید:۲۹۹۸

 

طبق گزارش اداره محیط زیست شهرستان گونه های جانوری شناسایی شده در منطقه محیط زیستی شهرستان تفرش شامل پستانداران، پرندگان، خزندگان، دوزیستان، ماهی ها و غیره میباشد.

پستاندارن: گرگ، شغال، روباه معمولی، کفتار، قوچ و میش، خرگوش، خفاش، موشها، تشی، پایکا، گربه دشتی، گربه پالاس، گربه پلنگ بزرگ، گراز، خارپشت، کل و بز، و سگ آبی و یا شنگ. 

 

 

  

 

پرندگان: عقاب شاهی، عقاب طلایی، شاهین، هما، دلیجه کوچک، سارگپه، جغد شاخدار، جغد کوچک، کبک، تیهو، قمری، کبوتر چاهی، فاخته، خروس کولی، غول حواصیل، کلاغ، زاغی، کوکو، زنبورخور، باقرقره شکم سیاه، سبزقبا، سهره کوهی، سهره طلائی، زردپره، انواع سسک ها، چکاوک، هدهد، بلدرچین، دارکوب، چلچله کوهی، دم جنبانک ابلق، چک چک، کمرکولی، سار.

 

   

      

 

 

خزندگان: مارجعفری، مار افعی شاخدار، مار افعی دماوندی، افعی زنجانی، گرزه مار، آگامای فلس درشت، آگامای قفقازی، آگامای صخره ای، آگامای استپی، آگامای سروزغی، لاکپشت مهمیزدار.

 

     

 

 

دوزیستان: قورباغه مردابی، وزغ سبز.

 

  

 

ماهیها: ماهی های موجود در رودخانه و سدهای خاکی شامل کپور، زرده پر، ماهی سبیلو و سیاه ماهی.

 

در حال حاضر در تالار تاریخ طبیعی موزه دانشگاه تفرش تعدادی از گونه های تاکسیدرمی شده پستانداران، پرندگان، خزندگان و غیره جمع آوری و نگهداری می گردد.