نقش موزه

تعداد بازدید:۲۲۲۷

 

موزه ها نیز همچون کتابخانه ها مخزن دانش بشری در زمینه های مختلف هستند. تفاوت اصلی موزه ها با کتابخانه ها و سایر مراکز تحقیقات در به نمایش گذاشتن کارکرد خاصی که صرفا به موزه اختصاص دارد.

نقش فرهنگی, نقش اجتماعی, نقش آموزشی و پژوهشی,حفظ و نگهداری, تعمیر و احیای نمونه ها, نقش تحقیقات و انتشارات، نقش آموزشی و فرهنگی موزه در نحوه ارائه اطلاعات و خدمات اطلاعاتی از طریق کتابخانه, امکانات سمعی و بصری, نمایشگاه, مبادله اطلاعات با سایر موزه ها و مراکز علمی مشابه از نقش های موزه می باشد

 images?q=tbn:ANd9GcRpaAnOKPLc8zFL6g6lGGLUldJMBI5DHoRotOv-1ND4EbsSMq2Gng   

  6418_778.jpg 

images?q=tbn:ANd9GcT4wNbnNzvcFYzb_gjQ3bkr5LUsHL1Tv-k-yp_r97IlU32W87M6