اهداف موزه

تعداد بازدید:۲۷۸۰
 

اهداف اصلی موزه ها عبارتند از:

  • تحقیق در آثار و شواهد برجای مانده از گذشته انسان و محیط زیست او.

 

  • گردآوری و حفظ آثار.

 

  • بهره برداری معنوی از آثار.

 

  • ایجاد ارتباط بین این آثار به ویژه به نمایش گذاردن آنها به منظور بررسی و بهره وری معنوی از آنها.

 

علاوه بر این ایکوم موارد مشروحه زیر را نیز مشمول تعریف یاد شده تشخیص می دهد:

  • مؤسسات حفظ و نگهداری و تالارهای نمایشی که پیوسته بوسیله کتابخانه ها و مراکز بایگانی، نگهداری و تأمین می شوند.

 

  • اماکن و آثار باستانی ـ تاریخی، طبیعی و مردم شناسی که به علت فعالیت در زمینه های گردآوری، حفظ، نگهداری و نمایش آثار باستانی دارای اهمیت هستند.

 

  • مؤسساتی از قبیل باغ های حیوان شناسی، گیاه شناسی، نمایشگاه جانوران خشکی و موجودات آبزی و ... که نمایشگر تاریخ موجودات زنده هستند.

 

  •  ذخایر طبیعی مراکز علمی و نمایشگاه های فضایی.