تعریف موزه

تعداد بازدید:۳۰۸۴
 
 
واژه موزه نشات گرفته از لغت موزین «musein» به معنای جایگاه زندگی موزها «muses» الهه های هنر و صنایع در اساطیر یونان میباشد. در زبان انگلیسی به آن میوزیم «museum» و در فرانسه موزه «musee» گفته می شود. راهیابی این واژه به زبان فارسی را می توان از دهه 1290 هجری قمری همزمان با سفرهای ناصرالدین شاه به اروپا، دانست .
بر اساس تعریف ایکوم (شورای بین المللی موزه ها) «موزه موسسه ای است دایمی وبدون هدف مادی که درهای آن به روی عموم گشوده است و در خدمت جامعه و پیشرفت آن فعالیت دارد. هدف موزه‌ها، تحقیق در آثار و شواهد به‌جای‌ مانده انسان و محیط زیست او، گردآوری آثار، حفظ و بهره‌وری معنوی و ایجاد ارتباط بین این آثار، به ویژه به نمایش گذاردن آنها به منظور بررسی و بهره معنوی است.»