هدف از ایجاد موزه

تعداد بازدید:۱۰۹۲

 

 

موزه های تاریخ طبیعی بازگو کننده تاریخ طبیعت و جهان آفرینش می باشند، در این موزه ها نمونه های جالب و ارزنده ای از جانوران، گیاهان، سنگها، کانی ها و غیره به روشهای معمول علمی نگهداری و در معرض دید و استفاده اندیشمندان،پژوهشگران، دانشجویان و عموم علاقمندان  قرار می گیرد. اصلیترین هدف احداث موزه های تاریخ طبیعی، ارتقاء سطح آموزش و پژوهش در مسائل علوم زیستی و زیست محیطی و همچنین شناخت بیشتر و دقیقتر از نمونه های جاندار و بی جان یک منطقه زیستی به عنوان یک گنجینه ارزشمند ژنتیکی می باشد. در موزه تاریخ طبیعی با طبقه بندی موضوعات و اولویت بندی آن، متناسب با مخاطبین از عامه مردم گرفته تا دانشجویان رشته های مرتبط، محققین و پژوهشگران زیست محیطی ، امکان بهره مندی ایجاد میگردد .

 

 

 

با توجه به رسالت یک دانشگاه در بالا بردن سطح دانش عمومی درباره  شناخت محیط طبیعی و ارزش جانوران، گیاهان، کانیها و فسیلها به عنوان اجزاء منابع طبیعی اهدایی پروردگار به انسان ها و به منظور آموزش هر چه بهتر علوم جانورشناسی، گیاه شناسی، زمین شناسی و غیره و با عنایت به برخورداری شهرستان تفرش از محیط زیست غنی از گونه های ارزشمند گیاهی، جانوری، زمین شناسی و پتانسیل موجود، دانشگاه تفرش اقدام به احداث موزه تاریخ طبیعی علوم و تکنولوژی نموده است. بخش علوم و تکنولوژی موزه با توجه به پیشینه دانشگاه در علوم پایه و فنی مهندسی به موازات بخش تاریخ طبیعی احداث گردیده است.